Тренінг


Організація супроводу професійного розвитку  педагогічних працівників в закладах освіти

18-19 жовтня 2018 відповідно до плану роботи міжструктурної науково-дослідної лабораторії «Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку педагогічних працівників у системі неперервної освіти» Байєр О.М., кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри дошкільної освіти  провела  тренінг для працівників ЗО з теми «Організація супроводу професійного розвитку  педагогічних працівників в закладах освіти».

Мета тренінгу полягала у забезпеченні сталого професійного розвитку педагогічного працівника як висококваліфікованого практика, який повинен мати мультдисциплінарну освіту, що включає: предметну, педагогічну, управлінську, організаційну, психологічну, соціокультурну сфери та позиціонує вчителя як рефлексивного практика у системі супроводу за допомого тьюторства в закладах  освіти та інституціях неперервної освіти упродовж життя та на засадах компетентнісного підходу.

Основними завданнями тренінгу було:

1. Засвоєння основ організації супроводу професійного розвитку педагогічних працівників в закладах освіти.

2. Опанування методу моделювання системи супроводу професійного розвитку педагогічних працівників в закладах освіти і в системі неперервної післядипломної освіти.

3. Оволодіння технологією проектування траєкторії професійного розвитку педагогічних працівників.

 У тренінгу взяли участь представники відділів освіти ОТГ, заступники директорів ЗО, вихователі-методисти ЗДО, спеціалісти позашкільних ЗО, педагоги ЗО.

За результатами оцінювання якості навчання на тренінгу його учасниками – всі очкування здобувачів освіти виправдалися, поставлені мета і завдання досягнуто


Психолого-педагогічний супровід професійного саморозвитку педагогічного працівника

10.05.-11.05.2018 року на базі комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради» відбувся тренінг «Психолого-педагогічний супровід професійного саморозвитку педагогічного працівника» для працівників закладів освіти Запорізької області відповідно до наказу ДОН ЗОДА від 14.12.2017 № 0779 «Про підвищення кваліфікації педагогічних та керівних кадрів освіти Запорізької області на курсах та у міжкурсовий період у 2018 році.

Мета тренінгу полягала у забезпеченні сталого професійного розвитку педагогічного працівника як висококваліфікованого практика, який повинен мати мультдисциплінарну освіту, що включає: предметну, педагогічну, управлінську, організаційну, психологічну, соціокультурну сфери та позиціонує вчителя як рефлексивного практика, особистісні якості якого змінюються упродовж життя.

Основні завдання тренінгу:

1.      Визначити психологічні особливості саморозвитку педагогічного працівника.

2.      Активізувати процес самопізнання, підвищення самооцінки і позитивного ставлення до себе й своїх можливостей.

3.      Уточнити уявлення та сформувати  навички ефективного спілкування і взаємодії із суб’єктами освітнього простору в закладах освіти.

Тренінг провела Байєр Ольга Миколаївна, канд. психол. наук, доцент, завідувач кафедри дошкільної освіти, співробітник міжструктурної науково-дослідної лабораторії «Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку педагогічних працівників у системі неперервної освіти».

В тренінгу взяли участь педагоги ЗДО та ЗОШ міст, районів та ОТГ. За результатами роботи педагоги отримали сертифікат участі.

Ода про Тренінг

 «Психолого-педагогічний супровід професійного саморозвитку педагогічного працівника»

10 – 11.05.2018

Тренинг – полезная штука!

Это диспут, игра и наука.

Это мудрое очень общенье,

Это поиск себя, вдохновенье…

Сегодня здесь разные люди.

И у каждого – масса прелюдий.

Каждый – личность в своем окруженье.

Раз он здесь – значит, ищет себе примененье…

У одних – запустить шестеренки,

Чтоб крутились они без масленки.

У других – доказать, что есть порох.

Он хорош, он горит и он дорог.

Кто-то хочет в себе разобраться

И по жизни идти, не бояться.

Кто-то хочет понять, что он знает,

И как нужно ли все применяет.

И сейчас, в завершенье работы,

Мне приятно, и, даже, комфортно.

И я вижу пути примененья,

Где искать для проблемы решенье…

Знаменитая фраза Сократа

По сей день своим смыслом богата.

Я знаю, что много не знаю.

И по жизни я все постигаю.

Я учусь – и того не стесняюсь.

Ведь я личность, и я развиваюсь.

11.05.2018

Повстенко Наталия,  учасник тренинга